Nacka

Välkommen till valnämndens kanslis rekryteringssida för röstmottagare i Nacka kommun!

Om allmänna val i Sverige 

Det är Sveriges kommuner som har ansvar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år. Kommunerna har också ansvar för att genomföra valet till Europaparlamentet samt ansvar för att folkomröstningar och eventuella extra val genomförs.

I varje kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att rekrytera röstmottagare till valdistrikten.

 

Inför tjänstgöring som röstmottagare i Nacka kommun

Uppdraget som röstmottagare på valdagen 

I en vallokal jobbar minst 6 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad ordförande och en är vice ordförande, med resterande förordnade som övriga röstmottagare. Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är en myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till vallokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • Har fyllt 18 år senast valdagen.
  • Talar god svenska.
  • Är stresstålig, serviceinriktad och noggran.
  • Inte finns med som kandidat på en valsedel för ett parti.
  • Språkkunskaper är meriterande.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

  • Upprätthålla god ordning i vallokalen.
  • Ta emot röster.
  • Pricka av i röstlängden.
  • Efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent in på natten, tidigast vid midnatt.

 

Ersättning och utbildning 

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetet i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i utbildningen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen). Ersättningen är 4 400 kr för ordförande, 3 800 kr för vice ordförande och 3 200 kr för övriga röstmottagare. 

 

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare på valdagen den 11 september så fyller du i formuläret som finns under fliken "intresseanmälan".

nligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet. 

 

Så hanterar vi dina personuppgifter  

Genom att fylla i intresseanmälan samtycker du till att välnämnden behandlar dina personuppgifter i ett dataregister enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna behövs för att kunna administrera ditt uppdrag och för att kunna betala ut ersättning till dig. Alla röstmottagare inom ett valdistrikt kan se varandras kontaktuppgifter för att kunna planera inför valdagen. 

Valnämnden är personuppgiftsansvariga och vill du ha ett registerutdrag eller information om hur vi behandlar dina uppgifter kan du kontakta valnämndens kansli. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Kontakt adress: Nacka kommun, Valnämndens kansli, Granitvägen 15, 131 81 Nacka
Kontakt telefon: 08-718 80 00
Kontakt e-post: valnamnden@nacka.se