Nacka

Val till riksdag, kommun och landsting 9 september 2018

Uppdatering den 8 augusti: Vi har fortfarande behov av att bemanna några enstaka platser och även av reserver som är beredda att hoppa in med kort varsel. Om du är intresserad så fyll gärna i anmälan.

I Sverige är det val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet äger alltid rum den andra söndagen i september. Nästa gång det är val är den 9 september 2018. Det går att förtidsrösta från och med den 22 augusti 2018.

Det är Sveriges kommuner som har ansvar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Kommunerna har också ansvar för att genomföra valet till Europaparlamentet. Det valet äger rum vart femte år. Kommunerna ansvarar också för att folkomröstningar och eventuella extra val genomförs.

I varje kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att rekrytera röstmottagare till valdistrikten.

 

Arbeta som röstmottagare vid valen 2018

Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

På valdagen den 9 september arbetar du från 7.30 tills rösterna är räknade, vilket kan bli långt in på natten. För att passa som röstmottagare ska du vara serviceinriktad, hjälpsam, vänlig och noggrann. I varje vallokal arbetar fyra röstmottagare, en vice ordförande och en ordförande som leder arbetet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

  • upprätthålla god ordning i vallokalen,
  • ta emot röster,
  • pricka av i röstlängden,
  • efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna

Du får betalt för ditt arbete och ersättningen är skattepliktig. Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning. Detta gäller även dem som har arbetat vid tidigare val.

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare på valdagen den 9 september kan du anmäla ditt intresse här. Klicka på "Intresseanmälan" ovan.Kontakt adress: Nacka kommun, Valnämndens kansli, Granitvägen 15, 131 81 Nacka

Kontakt telefon: 08-718 80 00

Kontakt e-post: valnamnden@nacka.se