Nacka

Välkommen till valnämndens kanslis rekryteringssida för röstmottagare i Nacka kommun!

Om allmänna val i Sverige 

Det är Sveriges kommuner som har ansvar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år. Kommunerna har också ansvar för att genomföra valet till Europaparlamentet samt ansvar för att folkomröstningar och eventuella extra val genomförs.

I varje kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att rekrytera röstmottagare till valdistrikten.

 

Inför tjänstgöring som röstmottagre i Nacka kommun

Uppdraget som röstmottagare på valdagen 

I en vallokal jobbar 6 st röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad ordförande och en är vice ordförande, med resterande förordnade som övriga röstmottagare. Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är en myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till vallokalen. Uppdarget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • har fyllt 18 år senast valdagen
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggran
  • inte kandiderar för ett parti i Nacka kommun
  • språkkunskaper är meriterande 

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent in på kvällen/natten.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

  • Upprätthålla god ordning i vallokalen
  • Ta emot röster
  • Pricka av i röstlängden
  • Efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna

Du får betalt för ditt arbete och ersättningen är skattepliktig. 

Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning. Detta gäller även de som har arbetat vid tidigare val.

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare på valdagen den 11 september så planerar vi att öppna upp för anmälan i januari 2022. Ni som har jobbat som röstmottagare tidigare kommer att få ett mail av oss när det är dags.

nligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet. 

 

Kontakt adress: Nacka kommun, Valnämndens kansli, Granitvägen 15, 131 81 Nacka
Kontakt telefon: 08-718 80 00
Kontakt e-post: valnamnden@nacka.se