Nacka

Val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

Vart femte år är det val till Europaparlamentet, så kallat EU-val. Då väljer invånarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka som ska representera dem i Europaparlamentet. Sverige har 21 av 705 platser.
Det går att förtidsrösta från och med den 8 maj 2019.

Det är Sveriges kommuner som har ansvar för att genomföra de allmänna valen till riksdagen, kommun-och landstingsfullmäktige. Kommunerna har också ansvar för att genomföra valet till Europaparlamentet samt ansvar för att folkomröstningar och eventuella extra val genomförs.

I varje kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att rekrytera röstmottagare till valdistrikten.

 

Arbeta som röstmottagare vid Europaparlamentsvalet 2019

Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

På valdagen den 26 maj arbetar du från kl. 07.30 tills rösterna är räknade, vilket kan bli långt in på natten. För att passa som röstmottagare ser vi gärna att du är serviceinriktad, hjälpsam, vänlig och noggrann. I varje vallokal arbetar fyra röstmottagare, en vice ordförande och en ordförande som leder arbetet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

  • Upprätthålla god ordning i vallokalen
  • Ta emot röster
  • Pricka av i röstlängden
  • Efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna

Du får betalt för ditt arbete och ersättningen är skattepliktig. Utbetalning sker den 27 juni.

Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning. Detta gäller även de som har arbetat vid tidigare val.

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare på valdagen den 26 maj kan du anmäla ditt intresse här. Klicka på ”Intresseanmälan” ovan.

Kontakt adress: Nacka kommun, Valnämndens kansli, Granitvägen 15, 131 81 Nacka
Kontakt telefon: 08-718 80 00
Kontakt e-post: valnamnden@nacka.se